Фото - Łukasz Gołębiowski. Ubiory w Polszcze. 1830

 
Łukasz Gołębiowski. Ubiory w Polszcze. 1830
Łukasz Gołębiowski. Ubiory w Polszcze: od najdawniejszych czasów aź do chwil obecnych sposobem dykcyonarza. Drukiem A. Gałęzowskiego i Komp, 1830 https: //books. google. com. ua/books?id=T-hAAAAAcAAJ

Łukasz Gołębiowski. Ubiory w Polszcze: od najdawniejszych czasów aź do chwil obecnych sposobem dykcyonarza. Drukiem A. Gałęzowskiego i Komp, 1830
https://books.google.de/books?id=T-hAAAAAcAAJ

Книги / журналы500 x 689
Łukasz Gołębiowski. Ubiory w Polszcze. 1830

https://books.google.com.ua/books?id=T-hAAAAAcAAJ

415 x 642
C. - 81

Cechą Sarmatów krótkie z dołu podgalane noszenie włosów. Sławianie wszyscy wyjąwizy północnych mieli zwyczaj golenia głowy. W średnich wiekach nawet Ukraińcy, Wołynianie, Bulgary, Morawcy i Czechy za zniewieściałość i hańbę poczytywali wlos długi, mieniąc