Фото - Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)

 
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)
Див. також:
Історія української мови. Хрестоматія Х - ХІІІ ст. (2015)
this-all.io.ua/album886261
Хрестоматія з історії української літературної мови (1954)
this-all.io.ua/album886262
Сімович В. Хрестоматія з памятників староукраїнської мови (старого й середнього періоду до кінця XVIIІ стол. ). 1932.
this-all.io.ua/album810985

Книги / журналы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10+]


749 x 1182
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)


699 x 1155
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)


715 x 1216
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)


720 x 1216
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)


734 x 1222
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)


720 x 1205
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)

Відомий дослідник східнослов'янських мов Олексій Шахматов писав, що "спільноруська прамова розпалася на окремі наріччя ще в добу доісторичну, в кінці VIII чи на початку IX ст. і об'єднання всіх племен не мало привести до утворення однієї спільної народної мови"
- Шахматов А. Краткий очерк истории малорусского (украинского языка) / Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. 2. - Санкт-Петербург, (1916)
https://io.ua/40621940 , https://is.gd/HaiGy5

709 x 1216
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)

1. Михальчук К. Что такое малорусская (южнорусская) речь? // Киевская старина. 1899. Т. IX. С. 125—195.
https://io.ua/35837212

2. Академік Шахматов зауважував: "Етнографічно малоруси визначуються передовсім мовою: геть на всьому просторі, який займає малоруське плем'я, чути мову, що в істотних своїх рисах являє одну цілість, розгалужену на більш чи менш подібні одне до одного наріччя, говірки"

Шахматов О., А. Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія. Київ, 1922. С. 7
https://archive.org/details/narysyzistoriu00shakuoft/page/6

712 x 1210
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)

"Мурома ӕзъıкъ свои и Черемиси свои ӕзъıкъ Моръдва свои ӕзъıкъ . се бо токмо Словѣнескъ ӕзъıкъ в Руси . Полѧне . Деревлѧне . Ноугородьци . Полочане . Дреговичи Сѣверъ Бужане зане сѣдоша по Бугу послѣже же Велъıнѧне" і далі "а Словеньскыи ӕзьıкъ и Роус̑кыи : ѡдно єс̑... аще и Полѧне звахүсѧ но Словеньскаа рѣч̑ бѣ . Полѧми же прозвани бьıши . зане в поли седѧхоу, а ӕзык̑ Словен̑скї [имъ] єдин̑"

706 x 1205
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)

1. Див.: Булаховський Л. А. Питання походження української мови.
У кн.: Булаховський Л. А. Вибрані праці в 5-тн т. К., 1977. Т. 2. С. 16—17;
Німчук В. В. Походження й розвиток мови української народності // Українська народність: нариси соціально-економічної та етнополітичної історії.
К., 1990. С. 221-222.
2. Булаховський Л. А. Зазнач, праця. С. 16.
3. Німчук В. В. Там само. С. 222.
4. Лексикон словенороський Памви Беринди. К., 1961. С. 172.
5. Там само. С. 104.
6. Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті, К., 1971. С. 135, 146.

718 x 1216
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)

Максимович М. А. Филологические письма // Русская беседа. 1856. Кн. 3. С. 122.

https://is.gd/kxFcSg

728 x 1216
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)

1. Житецький П. Г. Вибрані праці: Філологія. К., 1987. С. 290.
2. Булаховський Л. А. Зазнач. праця. С. 48.
3. Мельничук О. С. Про мову Київського літопису XII ст. // Мовознавство. 1983. № 2. С. 40.

722 x 1199
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)

1. Півторак Григорій. Українці: звідки ми і наша мова. К., 1993.
2. Там само. С. 101 —134.
3. Шевельов Юрій. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова? К., 1994. С. 11.

696 x 1193
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)

1. Німчук В. В. Походження й розвиток мови української народності // Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. К., 1990. С. 196.
2. Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. М.— Л., 1972. С. 339—356.
3. Карпенко Ю. О. Українська гіпотеза // Мовознавство 1993. № 5. С. 7.

705 x 1205
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)

1. Білецький Андрій. Коріння нашої мови // Вітчизна. 1992. № 4. С. 145 -147.
2. Шахматов А. А. Введение в курс истории русского языка. СПб., 1916. С. 16.

713 x 1205
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)


697 x 1222
Історія української мови Хрестоматія. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко (1996)


717 x 1193
Агатангел Кримський. «Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася» (1922)


778 x 1210
Агатангел Кримський. «Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася» (1922)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10+]