Фото - Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )

 
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )
Отечественныя записки, Том 3, май, отд. VII, с. 141-148.

https://books.google.ru/books?id=4g4YAAAAYAAJ&pg=RA1-PA141

Книги / журналы839 x 1376
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


836 x 1370
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


836 x 1380
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


836 x 1375
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


836 x 1374
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


839 x 1374
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


836 x 1373
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


839 x 1370
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


839 x 1374
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


823 x 1379
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


825 x 1371
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


823 x 1382
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


823 x 1372
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


823 x 1375
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


823 x 1376
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


823 x 1385
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )


823 x 1371
Думки и песни та ше де-що, Амвросия Могилы. Харьков. 1839 (рец. )