this-all.io.ua

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10+]
 
Історична граматика української мови. Підручник (1980)
М. А. Жовтобрюх, О. Т. Волох, С. П. Самійленко, І. І. Слинько. — Київ: Вища школа, 1980.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
321 600 kB 1200 x 1553 1.788 0 06 мая 2019

 
Розов В. А. - Значение грамот XIV, XV ст. для истории малорусского языка (1907)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
23 200 kB 787 x 1123 585 0 06 фев 2017

 
Л. Зизаній. Лексис (1596)
Лексис Лаврентія Зизанія перший друкований церковнослов'янсько-український словник, що вийшов у світ у Вільні в 1596 р.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
62 700 kB 1200 x 1965 758 0 08 мая 2019

 
Л. Зизаній. Грамматіка словенска (1596)
Лаврентій Зизаній. Грамматіка словенска совершенного искусства осми частей слова. - Вільно, 1596.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
191 700 kB 1200 x 1964 1.543 0 08 мая 2019

 
Л. Зизаній. Наука ку читаню и розумѣню писма словенскаго (1596)
Буквар Л. Зизанія. Вільно, 1596 р.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
61 700 kB 1200 x 1900 499 0 08 мая 2019

 
Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. Кн. 2. Апрель—июнь
Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. Кн. 2. Апрель—июнь (1884)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
45 500 kB 1200 x 1655 1.293 0 15 июн 2019

 
Пам’ятки української мови / Луцька замкова книга 1560-1561 рр. (2013)
Пам’ятки української мови. - Луцька замкова книга 1560-1561 рр. / Підготували В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук. — Луцьк, 2013
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
736 200 kB 1000 x 1388 7.962 0 14 мар 2017

 
Памво Беринда. Лексикон славенороський (1627)
Пам’ятки української мови XVII ст.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
269 200 kB 800 x 1100 5.949 0 03 фев 2017

 
Памво Беринда. Лексикон славенороський (1653)
Пам’ятки української мови XVII ст.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
330 200 kB 900 x 1100 8.206 0 03 фев 2017

 
Пам'ятки української мови. Нiмчук В. В. Мова українського травника XVI ст. Мовознавство. 1976
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
7 600 kB 1100 x 1100 359 0 22 янв 2017

 
Пам'ятки української мови: Граматика слов’янська І. Ужевича
- підгот. до друку І. К. Білодід, Є. М. Кудрицький ; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. — К. : Наукова думка, 1965. — 164 с. – (Пам'ятки української мови XVII ст. )
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
449 300 kB 1200 x 1600 5.484 0 05 мар 2019

 
Пам’ятки української мови / Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. (1986)
Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. (збірник актових документів) / АН Української РСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; відп. ред. : І. П. Чепіга . – К. : Наукова думка, 1986. – 221 с.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
225 200 kB 1010 x 1258 3.167 0 14 мар 2017

 
Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
545 600 kB 1200 x 1700 11.310 0 11 июн 2019

 
Пам'ятки української мови. Уривок з українського травника поч. XVII ст.
Отрывокъ малорусскаго простонароднаго лечебнаго травника и два заговора. По рукописи начала XVII в. , хранящейся въ Румынскомъ госуд. архивѣ въ Букурештѣ / Филологические записки Год 22, Выпуск 1, 1883
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
16 700 kB 1200 x 1738 716 0 22 янв 2017

 
Пам’ятки української мови / Книга Овруцького замкового уряду 1678 р. (2013)
Книга Овруцького замкового уряду 1678 р. Підгот. до вид. О. Ю. Макарова (2013) Серія «Волинський текст: пам’ятки української мови». – Вип. 2. / Підгот. до вид. О. Ю. Макарова. – Житомир, 2013. – 244 с.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
245 200 kB 1000 x 1300 5.413 0 26 фев 2017

 
Пам'ятки української мови. - Білецький-Носенко П. Словник української мови, 1966
Пам'ятки української мови. - Білецький-Носенко П. Словник української мови / АН УРСР. Ін-т мовознавства їм. О. О. Потебні; Підготував до видання /В. В. Німчук; Відп. ред. К. К. Цілуйко. — Київ: Наук. думка, 1966
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
424 200 kB 800 x 1000 10.336 0 18 янв 2017

 
Борис Грінченко. Огляд української лексикографії (1905)
Записки НТШ. Том LXVI (Т. 66): виходять у Львові що два місяці під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів, 1905. - Кн. IV. - с. 1-30.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
34 700 kB 1200 x 2000 431 0 07 мая 2019

 
Грушевська К. М. Українські народні думи. Том 1 (1927)
Грушевська Катерина Михайлівна. - Київ-Харків: ДВОУ "Пролетар", 1927.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
402 500 kB 1200 x 1600 2.627 0 07 мая 2019

 
Грушевська К. М. Українські народні думи. Том 2 (1931)
Грушевська Катерина Михайлівна. - Київ-Харків: ДВОУ "Пролетар", 1931.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
349 500 kB 1200 x 1600 1.704 0 07 мая 2019

 
Микола Грінченко. Історія української музики (1922)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
290 400 kB 1200 x 1618 1.482 0 13 мая 2019

 
Житецкий П. И. Мысли о народных малорусских думах (1893)
Издание редакции журнала «Киевская старина». — Киев: тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1893
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
265 500 kB 1200 x 1933 1.733 0 07 мая 2019

 
І. Франко. Карпато-руське письменство XVII-XVIII вв. (1900)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
164 600 kB 1200 x 1865 919 0 07 мая 2019

 
Микитась В. Л. Українська література XIV-XVI ст. (1988)
Українська література XIV-XVI ст. : Апокрифи. Агіографія. Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол. : І. Дзеверін (голова) та ін. ; Автор вступ. статті і ред. тому В. Микитась. – К. , 1988.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
576 900 kB 1200 x 1900 3.971 0 22 мар 2019

 
Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України. 3700 географічних назв (2014)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
546 800 kB 1200 x 1710 3.285 0 06 мая 2019

 
Крижанівська О. І. Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика (2010)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
247 700 kB 1200 x 1900 2.009 0 06 мая 2019

 
Михайло Грушевський. Співанник з початку XVIII в. (1897)
ЗНТШ. – Львів, 1897. – Т. XV. – С. 1-48; Т. XVII. – С. 49-98.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
101 400 kB 1200 x 1900 908 0 06 мая 2019

 
Іван Франко. Козак Плахта. Українська народня пісня друкована в польській брошурі з р. 1625
Записки НТШ. Том XLVII (047): виходять у Львові що два місяці під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів, 1902. - Кн. III. - с. 1-28 + 3 іл.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
35 600 kB 1200 x 1800 462 0 06 мая 2019

 
Іван Огієнко. Українська Пересопницька Євангелія 1556 (1921)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
37 400 kB 1200 x 1702 360 0 06 мая 2019

 
Потебня А. А. Объяснение малорусских и сродных народных песен. Колядки и щедровки (1877)
— Отдельный оттиск из «Филологических Записок». — Варшава: тип. М. Земкевича (1877)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
816 500 kB 1200 x 2000 8.007 0 05 мая 2019

 
Е. Ф. Карский. Три малорусских песни из польского сборника XVII в. (1905)
Русский филологический вестник Т. 54. Вып. 2 (№ 4 ). - Варшава: Тип. Варшавского учеб. окр. , 1905.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
5 700 kB 1200 x 1700 105 0 05 мая 2019

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10+]