this-all.io.ua

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10+]
 
П. Куліш - Укpаина: Од початку Вкpаины до батька Хмелницького (1843)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
97 100 kB 600 x 975 395 0 11 фев 2017

 
Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх. – К. : Наук. думка, 1992
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
340 300 kB 1100 x 1400 992 0 11 фев 2017

 
Киевские епархиальные ведомости за 1873 г. : Ч. 1, № 13; № 14; № 16.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
23 100 kB 575 x 926 133 0 10 фев 2017

 
Киевлянин. Книга первая на 1840 год. Издал Михаил Максимович (1840)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
263 100 kB 600 x 1000 1.154 0 09 фев 2017

 
Киевлянин. Книга вторая на 1841 год. Издал Михаил Максимович (1841)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
329 100 kB 500 x 900 894 0 09 фев 2017

 
Киевлянин. Книга третья на 1850 год. Издал Михаил Максимович (1850)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
218 100 kB 650 x 919 811 0 09 фев 2017

 
Лукашевич Платон. О примечательных обычаях и увеселениях малороссиян на праздник Рождества Христова
Лукашевич Платон. О примечательных обычаях и увеселениях малороссиян на праздник Рождества Христова и в Новый Год. - Северный Архив, № 8 (1826), стр. 386-393
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
9 100 kB 701 x 1168 112 0 07 фев 2017

 
В. А. Глущенко, О. Л. Жихарєва. Гіпотеза М. П. Погодіна - О. І. Соболевського в мовознавстві XIX ст.
В. А. Глущенко, О. Л. Жихарєва. Гіпотеза М. П. Погодіна - О. І. Соболевського в мовознавстві XIX ст. - 20-30-х рр. . XX ст.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
13 200 kB 829 x 1175 136 0 07 фев 2017

 
Ефименко А. Я. История Украинского народа (1906)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
221 200 kB 800 x 1200 1.453 0 07 фев 2017

 
Житецкий П. И. Очерк звуковой истории малорусского наречия (1876)
Житецкий П. И. Очерк звуковой истории малорусского наречия. — Кіевъ: Типографія Кіевскаго Университета святого Владиміра, 1876
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
384 200 kB 744 x 1127 2.222 0 07 фев 2017

 
Кулиш П. А. Повесть об Украинском народе (1846)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
114 100 kB 656 x 1100 974 0 06 фев 2017

 
Кримський. А. Филология и Погодинская гипотеза (1904)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
118 100 kB 700 x 1000 536 0 06 фев 2017

 
Барвінський О. Коротка історія українського народу (1926)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
100 100 kB 700 x 1000 312 0 10 фев 2017

 
Розов В. А. - Значение грамот XIV, XV ст. для истории малорусского языка (1907)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
23 200 kB 787 x 1123 160 0 06 фев 2017

 
Євген Наконечний. Украдене ім'я: Чому русини стали українцями (вид. 2004)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
352 200 kB 701 x 1151 2.049 0 06 фев 2017

 
Платон Лукашевич. Малоросійські та червоноруські народні думи і пісні (1836)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
186 100 kB 700 x 1100 957 0 05 фев 2017

 
C. Іваницький, Ф. Шумлянський. Російсько-український словник 1918 р. (2006)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
526 300 kB 937 x 1344 4.823 0 05 фев 2017

 
Січинський В. Назва України. 1948
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
23 400 kB 1200 x 900 267 0 05 фев 2017

 
Акты, издаваемые Виленскою Комиссиею для разбора древних актов. Том XXXIV (34). 1909
Акты, относящиеся ко времени войны за Малороссию (1654-1667). Вильна. 1909
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
642 300 kB 902 x 1236 4.259 0 04 фев 2017

 
Памво Беринда. Лексикон славенороський (1653)
Пам’ятки української мови XVII ст.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
330 200 kB 900 x 1100 2.548 0 03 фев 2017

 
Памво Беринда. Лексикон славенороський (1627)
Пам’ятки української мови XVII ст.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
269 200 kB 800 x 1100 1.631 0 03 фев 2017

 
Два письма В. И. Даля к М. А. Максимовичу (1848)
Русский филологический вестник Т. 58, Вып. 2 (N 4) 1907. - С. 354-361
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
10 200 kB 870 x 1200 197 0 03 фев 2017

 
М. Номис. - Українські приказки, прислів'я і таке інше (1864)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
322 200 kB 900 x 1400 2.263 0 02 фев 2017

 
Норман М. Наймарк - Геноциди Сталіна (2011)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
136 200 kB 700 x 1200 691 0 02 фев 2017

 
Максимович М. А. - Собрание сочинений. Том І. Отдел исторический (1876)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
856 200 kB 891 x 1275 3.801 0 01 фев 2017

 
Максимович М. А. - Собрание сочинений. Том ІІ (1877)
Том ІІ. Отделы историко-топографический, археологический и этнографический (1877)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
536 200 kB 873 x 1199 1.556 0 01 фев 2017

 
Максимович М. А. - Собрание сочинений. Том ІІІ. Языкознание. История словесности (1880)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
747 500 kB 1200 x 1727 4.301 0 01 фев 2017

 
Г. Півторак - Походження українців, росіян, білорусів і їхніх мов (2001)
Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі «спільної колиски». Затверджено до друку вченою радою Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
153 200 kB 694 x 1200 1.622 0 01 фев 2017

 
Шелухин С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. 1936
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
247 200 kB 800 x 1184 2.194 0 01 фев 2017

 
Шелухін С. Назва України. З картами (1921)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
46 100 kB 900 x 1200 616 0 01 фев 2017

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10+]