this-all.io.ua

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10+]
 
Російсько-український словник технічної термінології. Шелудько І. , Садовський Т. (1928)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
438 200 kB 798 x 1130 4.676 0 23 янв 2017

 
Курило О. Б. Словник хімічної термінології (1923)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
134 200 kB 765 x 1101 1.025 0 23 янв 2017

 
Пам'ятки української мови. Уривок з українського травника поч. XVII ст.
Отрывокъ малорусскаго простонароднаго лечебнаго травника и два заговора. По рукописи начала XVII в. , хранящейся въ Румынскомъ госуд. архивѣ въ Букурештѣ / Филологические записки Год 22, Выпуск 1, 1883
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
16 700 kB 1200 x 1738 411 0 22 янв 2017

 
Пам'ятки української мови. Нiмчук В. В. Мова українського травника XVI ст. Мовознавство. 1976
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
7 600 kB 1100 x 1100 197 0 22 янв 2017

 
М. Красуский Древность малороссийского языка. 1880
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
30 200 kB 800 x 1200 498 0 22 янв 2017

 
Гатцук М. Українська абетка. 1860
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
126 100 kB 754 x 1130 1.406 0 21 янв 2017

 
Пам’ятки української мови. Волинські грамоти XVI ст. - 1995
Пам’ятки української мови. Волинські грамоти XVI ст. / Упорядники В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. — Київ: Наукова думка, 1995
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
245 600 kB 1200 x 1698 4.207 0 21 янв 2017

 
Масенко Л. Т. Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду. 2005
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
402 200 kB 700 x 1300 3.855 0 21 янв 2017

 
А. Кримський. Украинская грамматика. Том 1. Выпуск 1. - 1907
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
648 200 kB 805 x 1231 4.408 0 21 янв 2017

 
М. М. Пещак. Пам’ятки української мови. Грамоти XIV століття. 1974
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
217 400 kB 1200 x 1697 3.455 0 21 янв 2017

 
Шахматов О. , Кримський А. - Нариси з історії Українскої мови та хрестоматія. 1922
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
188 100 kB 800 x 1200 2.890 0 21 янв 2017

 
Высоцкий С. А. Древнерусская азбука из софии киевской. 1970
Высоцкий С. А. Древнерусская азбука из софии киевской // Советская археология. 1970. № 4. - С. 128-140
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
16 200 kB 857 x 1387 203 0 21 янв 2017

 
Григорій Півторак. Українці: звідки ми і наша мова. 1993
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
102 500 kB 1200 x 900 2.253 0 21 янв 2017

 
Іванишин М. По білому яйці воскові взори. Посібник з писанкарства. Львів, 2006
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
46 400 kB 1200 x 800 1.693 0 21 янв 2017

 
ЗНАКИ (155 стародавніх українських вишивок) Альбом, 1992
Автор-упоряд. : Т. О. Островська. Малюнки Членів гуртка «Веретено». Переклад англійською мовою Катерини Дулгби. Слайди Всеволода Грабовського. Слайди на обкладинці Валерія Орлова.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
57 500 kB 1000 x 1400 2.672 0 21 янв 2017

 
Збірничок українських пісень з нотами. Упор. А. Федорович. Одеса, 1903
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
146 100 kB 723 x 1065 2.378 0 21 янв 2017

 
Брайчевський М. Ю. Приєднання чи возз'єднання? - 1972
У 1966 р. Михайло Брайчевський написав трактат «Приєднання чи возз'єднання?», де блискуче викрив фальш «Тез до 300-річчя возз'єднання України з Росією».
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
65 200 kB 800 x 1200 2.815 0 21 янв 2017

 
Пам'ятки української мови. - Русанівський В. Українські грамоти XV ст. (1965)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
162 200 kB 800 x 1100 2.059 0 21 янв 2017

 
В. Дубровський - Словник московсько-український. 1918
Viktor Dubrovsky. Moscowite-Ukrainian dictionary (1918)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
548 200 kB 800 x 1300 10.544 0 20 янв 2017

 
Огієнко І. Нариси з історії української мови - система українського правопису. 1990
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
230 200 kB 800 x 1100 1.775 0 20 янв 2017

 
Левицький М. Українська граматика для самонавчання. 1923
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
198 100 kB 769 x 1088 1.565 0 20 янв 2017

 
Дмитро Яворницький. Словник української мови. Том I. А-К (1919)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
415 200 kB 800 x 1200 4.193 0 19 янв 2017

 
Словар української мови. Грінченко Б. - 1909 р.
Українсько-російський словник (О-Я).
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
1.084 200 kB 800 x 1200 7.696 0 19 янв 2017

 
Словар української мови. Грінченко Б. - 1909 р.
Українсько-російський словник (А-Н)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
1.120 200 kB 800 x 1100 9.784 0 19 янв 2017

 
Українсько-російський словник. Котляревський І. - 1798
Перше видання «Енеїди» (Санкт-Петербургъ. Иждивением М. Парпуры, 1798)
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
25 100 kB 700 x 1200 338 0 18 янв 2017

 
Українсько-російський словник. Войцехович І. - 1823 р.
Войцехович И. Собрание слов малороссійскаго нарѣчія. 1823 // Сочинения в прозѣ и стихах: Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском Университетѣ. Часть третия. , 1823. Кн. 2. – С. 284-326 1173 слова.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
42 100 kB 622 x 1000 515 0 18 янв 2017

 
Пам'ятки української мови. - Білецький-Носенко П. Словник української мови, 1966
Пам'ятки української мови. - Білецький-Носенко П. Словник української мови / АН УРСР. Ін-т мовознавства їм. О. О. Потебні; Підготував до видання /В. В. Німчук; Відп. ред. К. К. Цілуйко. — Київ: Наук. думка, 1966
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
424 200 kB 800 x 1000 6.138 0 18 янв 2017

 
Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке. 1842. Н. Костомаров
Микола Костомаров (псевдонім Ієремія Галка). Стаття про стародавність української мови та історія української літератури, 1842 р.
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
30 100 kB 700 x 1100 302 0 18 янв 2017

 
Сімович В. Хрестоматія з памятників староукраїнської мови. 1932
Сімович В. Хрестоматія з памятників староукраїнської мови (старого й середнього періоду до кінця XVIIІ стол. ). 1932
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
496 100 kB 800 x 1200 4.666 0 18 янв 2017

 
Богогласник. – (Почаїв), 1790
Книги / журналы

фото средний вес средний размер просмотров комментариев создан
4 300 kB 861 x 900 169 0 18 янв 2017

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10+]