Книги з історії української мови

 
 

Книги з історії української мови
Береза І.Ю., Руссова В.М. Історія української літератури (Давня література). 2011 (rtf)

 

М.М.Пещак. Пам’ятки української мови Грамоти XIV століття. 1974 (pdf)

 

Чапленко В. Історія нової української літературної мови (XVII ст. - 1933 р.). - 2012 (djvu, pdf)

 

Кульбакин С. М. Украинский язык. Краткий очерк фонетики и морфологии, 1919 (pdf)

 

Левицький М. Українська граматика для самонавчання. 1923 (pdf)

 

М. Красуский Древность малороссийского языка. 1880 (pdf)

 

Масенко Л.Т. Українська мова у XX сторіччі - історія лінгвоциду. 2005 (djvu)

 

Мочульский, В.Н. - К истории малорусского наречия. Житие св. Саввы Освященного по пергаменной рукописи XIII в. 1894 (djvu)

 

Наконечний М.Г. Квітка-Основ`яненко і розвиток національної літературної мови. 1990 (pdf)

 

Нiмчук В.В. Мова українського травника XVI ст. Мовознавство. 1976 (pdf)

 

Німчук В.В. Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. 2012 (djvu)

 

О. Барвінський. Історія української лїтератури. Частина 1, 2 (1920 - 1921) (djvu)

 

Огієнко І. Нариси з історії української мови - система українського правопису. 1990 (djvu, pdf)

 

Розов В.А. Значение грамот XIV, XV ст. для истории малорусского языка. 1907 (pdf)

 

Русанівський В.М. Історія української мови. Лексика і фразеологія. 1983 (djvu)

 

Сокіл, Б. М. Дослідження особливостей української мови та лінгвістичні дискусії навколо неї ХІХ – початку ХХ ст. 1999 (rtf)

 

Сімович В. Хрестоматія з памятників староукраїнської мови (старого й середнього періоду до кінця XVIIІ стол.). 1932 (pdf)

 

Тимошик М. Історія української мови. Хрестоматія. 1996 (djvu)

 

Чапленко В. Мовна політика більшовиків на Україні в 1950-60-х рр. - 2012 (djvu, pdf)

 

Чапленко В. Українська літературна мова (XVII- 1917р.). - 2012 (djvu)

 

Шахматов О., Кримський А. - Нариси з історії Українскої мови та хрестоматія. - 1922 (djvu, pdf)

 

Юрій Шевельов. Історична фонологія української мови. 2002 (djvu)

 

 Шимкевич Ф. Словарь малороссийского наречия сравнительно с другими славянскими наречиями. —  бл. 1836 (djvu)

 

 


 


 

 

 

 Обновлен 25 янв 2018. Создан 03 янв 2017