Тищенко К. М. Історія Запозичення Слів до Українського Словника. 2002

 
 

Тищенко К. М. Історія Запозичення Слів до Українського Словника. 2002
 

Передмова 
    Далі подано послідовність з 18 сторінок, кожна з яких відповідає певному історичному пласту слів, запозичиних до українського словника. Всі етимології (походження) слів строго документовані і прив'язані посиланнями до досліджень і висновків провідних фахівців з історичної лексикології слов'янськиї мов (список джерел додається). 
    При заголовку кожного пласта вказана приблизна абсолютна дата початку періоду запозичень. Сама послідовність (відносна хронологія) на окремих ділянках – умовна. 
    Великими літерами виділено більш вживані слова. Топоніми подано для повнішої картини.

Автор

ПЛАСТИ СЛІВ
      Слів
  1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Фінські     (від ~ 40 ст. до н.е.)
Кавказькі     (від ~ 35 ст. до н.е.)
Балканські     (від ~ 30 ст. до н.е.)
Грецькі     (від ~ 5 ст. до н.е.)
Іранські     (від ~ 4 ст. до н.е.)
Кельтські     (від ~ 2 ст. до н.е.)
Романські     (від ~ 1 ст. н.е.)
Германські     (від ~ 2 ст. н.е.)
Слов'янські     (від ~ 4 ст. н.е.)
Алтайські     (від ~ 5 ст. н.е.)
Семитські     (від ~ 7 ст. н.е.)
Угорські     (від ~ 10 ст. н.е.)
Литовські     (від ~ 14 ст. н.е.)
Польські     (від ~ 15 ст. н.е.)
Німецькі     (від ~ 16 ст. н.е.)
З місцевих мов колоній  (від ~ 17 ст. н.е.)
Російські     (від ~ 18 ст. н.е.)
Англійські     (від ~ 19 ст. н.е.)
54     (2,7%)
41     (2,0%)
34     (1,7%)
220     (10,9%)
104     (5,1%)
49     (2,4%)
351     (17,3%)
167     (8,2%)
60     (3,0%)
162     (8,0%)
174     (8,6%)
55     (2,7%)
105     (5,2%)
74     (3,7%)
147     (7,3%)
62     (3,1%)
88     (4,3%)
80     (3,9%)
      2027     (100%)

 

 

        Джерела:

  • Фасмер М.    Этимологический словарь русского языка.  В 4-х т.– М., 1964-1973.
  • Топоров В.Н., Трубачев О.Н.    Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья.– М., 1962.– 266 с.
  •  Трубачев О.Н.    Названия рек Правобережной Украины.– М., 1968.– 290 с.
  •  Грінченко Б.    Словарь української мови.  В 4-х т.– К., 1907-1912.
  • Лаучюте Ю.А.   Словарь балтизмов в славянских языках. – Ленинград, 1982.
  • Lehr-Spłąwińsky T., i in.    “Przegląd i charakterystyka języków słowiańskich”. – Warszawa, 1954.


Создан 25 янв 2018