this-all.io.ua

 

   Українські пісні
У Глухові у городі (українська пісня)
У Глухові у городі У всі дзвони дзвонять­, Та вже наших козаченьків На лінію гонять... У Глухові у городі Стрельнули з гармати­, Не по однім козаченьку Заплакала мати... У Глухові у городі Стрельнули з рушниці­, Не по однім козаченьку Плакали сестриці... У Глухові у городі Поплетені сітки, Не по однім козаченьку Заплакали дітки... На бистрому на озері Геть плавала качка,­ Не по однім козаченьку Плакала козачка... У Грицькові вогні горять. А в Полтав ...
04 сен 2019 {56 просмотров}

   Життєпис
Плещеєв-Субота Іван Андрійович
Плещеєв-Субота Іван Андрійович – боярин, посол Івана III до Стефана III, вирушив з Москви до Криму 30 серпня 1492 р. разом з великокнязівським послом до Менглі-Гірея К. Г. Заболотським (Сб. РИО, т. 41, стр. 181). У Воскресенскому літопису записано: "В лето 7001, сентября послал князь велики в Крым к царю Мингирею крымскому посла своего Костянтина Заболотского, а в Волохи послал Ивана Ондреевича Плещеева" (ПСРЛ, т. VIII, стр. 225). Опубл.: Исторические связи народов СССР и Румынии в ХV ...
17 мар 2018 {167 просмотров}
Шелудько Іван Михайлович
(1900—?). Закінчив Київський політехнічний інститут у 1926 р. За фахом — інженер-електротехнік. З 1926 р. — редактор технічного відділу та голова електротехнічної секції Інституту української наукової мови ВУАН. На початку 1930-х pp. працював у словниковому відділі Інституту мовознавства ВУАН. Праці «Російсько-український словник банківського діловодства». — К., 1925. — 61 с. (редактор разом із В. І. Орловським) «Словник технічної термінологі ...
19 фев 2018 {227 просмотров}
Василенко Павло Іванович
ВАСИЛЕНКО Павло Іванович (24. 06(06. 07). 1891 – 03. 09. 1937) Народився у с. Ведмеже Роменського повіту Полтавської губернії (нині Роменського району Сумської області). Після по чат кової школи закінчив Роменське реальне училище. 1909 всту пив до Петербурзького гірничого інституту, завершити навчання в якому через брак коштів і революційні події зміг лише 1923 (давав платні уроки, працював у геологічних, гідротехнічних, меліоративних партіях у Приамур’ї, на Воли ...
25 янв 2018 {183}
Худенський Костянтин (1906-1966)
Худенський Костянтин (1906-1966) — письменник-перекладач. Родом із села Яблучне Великописарівського району на Сумщині. Мав військову освіту. Інженер-полковник. Тривалий час служив в армії. Багато років присвятив перекладові на російську мову поеми І. Котляревського «Енеїда», в якій, чи не найповніше й талановитіше з усіх інших творів українських митців, відтворено побут, психологію та фольклор українського козацтва. Перше видання цього твору в перекладі К. Ху-денського з’ ...
04 янв 2018 {200}

   Етнологія
Етногенез українців: критерії появи етносу.
Етногенез українців: критерії появи етносу Василь Балушок(Київ) Приступаючи до вивчення етногенезу будь-якого народу, а в нашому випадку – українців, слід визначити чіткі критерії, які дають можливість встановити хоча б приблизно час появи етносу та етапи його становлення. Що ж до праць сучасних авторів, присвячених етногенезу українців, як, до речі, й інших східнослов’янських етносів, мусимо відзначити недостатню ефективність застосовуваних у більшості з них критеріїв. На наш ...
03 ноя 2015 {3666}

   Мова
Министр Народного Просвещения Российской империи о запрете украинского языка (1905) Императорская Академия Наук: Об отмене стеснений малорусского печатного слова. — Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1905.
Императорская Академия Наук: Об отмене стеснений малорусского печатного слова. — Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1905.Министръ Народнаго Просвѣщенія, отношеніемъ отъ 30 января с. г. №2076, сообщилъ Августѣйшему Президенту Академіи нижеслѣдующее: „Комитетъ Министровъ, приступивъ въ засѣданіяхъ 28 и 31 декабря 1904 года къ обсужденію способовъ исполненія предначертаній пункта 8-го Именного Высочайшаго указа 12 декабря 1904 года, объ ус ...
09 ноя 2019 {40}
Дума пана гетьмана Мазепи (За списком В. Кочубея). 1688 р.
Всѣ покою щире прагнуть, А не в еден гуж тягнуть, Той направо, той налѣво, А все, братя, тото диво! Не маш любви, не маш згоды, От Жовтои взявши Воды; През незгоду всѣ пропали, Сами себе звоевали. Ей, братища, пора знати, Що не всѣм нам пановати, Не всѣм дано всее знати, И рѣчами керовати! На корабель поглядимо, Много людей полѣчимо: Однак стирник сам керует, Весь корабель управует; Пчулка бѣдна матку мает, И оное ...
28 июл 2019 {77}
Василь Німчук. Сучасні проблеми українського правопису
Василь Німчук (“Літературна Україна” 11 січня 2001 року) У нинішніх дискусіях, що точаться навколо проблем функціонування української мови, помітне місце посідають питання нової редакції “Українського правопису”. І це не випадково. Значення стабільної орфографії для духовної культури — велетенське, адже вона забезпечує міцність норми (кодексу) літературної мови, сприяє освіті й усталенню грамотності громадян. Орфографія є важливим складником етнічної культ ...
30 мая 2019 {90}
Микола Гоголь. Лексикон малоросійський
Байрак, буерак (по Максимовичу овраг; пропасть, поросшая лесом, по Цертелеву). Барвінок, vinca pervinca. Бринію, бриніти, созреваю, собств<енно> темнею. Будовати, строить. Боркун, ворчун, также означает траву донник (Melilotus). Бу́ська, аист (птица). Бажати, сильно желать, вожделеть. Бабинець, паперть. Багно, лужа топкая. Базаринки, взятки. Базікать, болтать. Байбарак, крытый тулуп. Байдак, барка, судно, похожее на лодку, длиною до десяти сажен. Баляндряси, тара-бара, ва ...
21 апр 2019 {115}
ДИАЛЕКТАЛЬНЫЙ И СТИЛИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОГОЛЕВСКОГО ЯЗЫКА ДО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 30-х ГОДОВ
В стиле гоголевских произведений первой половины 30-х годов, кроме традиционного «нейтрального» фонда средств общелитературной речи, рельефно выступали следующие четыре основных языковых пласта: 1) украинский «простонародный» язык; 2) стили русской разговорной речи и русского национально-бытового просторечия; 3) русский официально-деловой язык, преимущественно его канцелярские стили, иногда с примесью разговорно-чиновничьего диалекта и 4) романтические стили русской литер ...
29 апр 2018 {173}
Луганский В. (Владимир Даль) [Рец. на:] Малороссийские повести, рассказываемые Грицьком Основьяненком (1835)
Язык малороссов имеет большое преимущество перед русским языком, в области той отрасли словесности, которую именем простодушной отличают от так называемой чувствительной. Если всю изящную словесность разделить, как Шиллер это сделал, на наивную и сентиментальную, то быт и язык Украины присвоивают себе преимущественно первую. Отчего? Быт малороссов прост, ум не туп, воображение игриво, шутки отзываются какою-то негою и ленью; язык, в окончаниях слов и в самом образовании и сочетании их, имеет что ...
16 апр 2018 {149}
Російсько-український словник складної лексики (вид. 2016) Святослав Караванський
Джерело: https://chtyvo.org.ua/authors/Karavanskyy_Sviatoslav/Rosiisko-ukrainskyi_slovnyk_skladnoi_leksyky_3-tie_vyd_2016/ Питанням походження мов цікавились та цікавляться і науковці і ненауковці. Навколо цього питання попрацювали і щирі вчені й далекі від науки любителі. Тому у цій галузі немає твердих, усталених поглядів. Автор цієї розвідки висловлює на підставі живих фактів і якнайдоступнішою мовою свій погляд на походження однієї із світових мов - російської мови, історично відомої, ...
01 мар 2018 {189}
Н. В. Гоголь. Малороссійскія слова, встрѣчающіяся въ томѣ. Вечера на хуторе близ Диканьки
Бандура, - инструментъ, родъ гитары. Баклáга, - родъ плоскаго боченка. Батóгъ, - кнутъ. Барвúнокъ, - растенье. Баштанъ, - мѣсто, засѣянное арбузами и дынями. Болячка, - вередъ. Бóндарь, - бочаръ. Бубликъ, - круглый крендель, баранокъ. Будякъ, - чертополохъ. Бурякъ, - свекла. Буханéцъ, - небольшой бѣлый хлѣбъ. Варенуха, - вареная водка съ пряностями и плодами. Вертéпъ, - кукольный театръ. Вечéря, вечéрять ...
15 фев 2018 {125}
Святослав Касавченко. Ну шо тоби казать, моя дытына?
Сегодня в мире отмечается день родного языка. Тысячи людей в разных странах вынужденно или осознанно общаются на языках других народов. Это оборачивается утратой многовековых традиций, особенностей культуры. То, что прежде определяло национальный характер, становится лишь музейным экспонатом, деталью интерьера, песней в репертуаре фольклорного коллектива. Наш родной русский язык тоже страдает. Его засоряют англицизмы "престижного" делового жаргона, арготизмы пропагандируемой масск ...
25 янв 2018 {183}
Григорій Петрович Півторак. Живуча помилка Ломоносова
Проблемою походження української мови дослідники цікавляться вже майже двісті років. На певних історичних етапах ця проблема не раз перетворювалася із суто наукової в політичну. Особливо гострого політичного забарвлення вона набула в наш час важкого й болісного процесу творення української держави після багатовікового колоніального становища нашого народу в різних імперіях. Імперське мислення, як відомо, дуже живуче, і деякі його апологети нині з усіх сил намагаються перешкодити утвердженню укра ...
25 янв 2018 {143}
Костомаров Николай Иванович. О некоторых фонетических и грамматических особенностях южнорусского (малорусского) языка, не сходных с великорусским и польским
Враги малорусской письменности проводят, между прочим, мысль, будто бы малорусская речь не только не может назваться языком, но даже наречием, -- что это случайная неорганическая смесь русского языка с польским, произошедшая от долговременного пребывания края под властью Польши. Один публицист выразился между прочим что малорусам не следует беречь эту примесь, как памятник ненавистного для них господства над ними поляков. Те, которые заявляют подобные мнения, основываются на признаках совершен ...
25 янв 2018 {147}
Тищенко К. М. Історія Запозичення Слів до Українського Словника. 2002
© проф., д.ф.н. Костянтин Тищенко, 2002 р. Передмова Далі подано послідовність з 18 сторінок, кожна з яких відповідає певному історичному пласту слів, запозичиних до українського словника. Всі етимології (походження) слів строго документовані і прив'язані посиланнями до досліджень і висновків провідних фахівців з історичної лексикології слов'янськиї мов (список джерел додається). При заголовку кожного пласта вказана приблизна абсолютна дата початку періоду запозичень. Сама посл ...
25 янв 2018 {215}
"Повість временних літ" давньо-руською та церковно-словянською мовами
Більшість обивателів, як в Україні так і в Россії, абсолютно щиро вважає, що давньоруські тексти були написані давньоруською ж мовою... Але насправді це не так. Всі давньоруські тексти були написані церковно-словянською мовою київського ізводу. Справжня давньоруська мова потрапляла в тексти лише фрагментарно і існувала у вигляді народних діалектів тогочасного Київа та його околиць. І саме по цих описках, помилках, народно-розмовних формах, що потрапляли в тексти, можна судити про те, якою мовою ...
25 янв 2018 {233}
Яременко В. Якою ж мовою розмовляли київські князі?
Не так давно на повному серйозні переконувала своїх читачів (а це – вчителі, студенти-філологи, учні) у статті «Про Альошу Поповича,Іллю Муромця та Кожум’яку»,що «повість временних літ» Нестора «стародавній російський літопис», що в часи Київської Русі «в імені Олександр…була зменшувальна форма «Альоша», що слово «мур» «у стародавній російській мові означало «земля, камінь, стіна». А «му ...
25 янв 2018 {217}
Історична граматика української мови
Рекомендована література Бевзенко С. П. Iсторiя українського мовознавства. Iсторiя вивчення української мови / С. П. Бевзенко. – К., 1991. Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови : нариси із словозміни та словотвору / С. П. Бевзенко. – Ужгород, 1960. Вербовий М. В. Історична граматика української мови: [навч. посібн.] / М. В. Вербовий, Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2008. Вступ до порiвняльно-iсторичного вивчення слов’янських мов / за ред. О. С. Мельн ...
30 дек 2017 {848}
Чирков О.А. Слабкі місця сучасної українознавчої термінології
за текстами навчальних програм з українознавства Слабкі місця сучасної українознавчої термінології Термінологія навчальних програм з українознавства є більш-менш інтегрованою, уніфікованою та усталеною частиною всієї сукупності термінів, що існують в українознавчих науках. Вивчення сучасної українознавчої термінології за текстами навчальних програм з українознавства дало змогу побачити в ній низку слабких місць.Українознавча термінологія навчальних програм не містить взагалі або містить ...
05 ноя 2017 {168}
Дубровський В. Московсько-українська фразеологія. Київ, 1917 Дубровський В. Московсько-українська фразеологія. Практичний підручник до вивчення Української мови. Київ, 1917
https://archive.org/details/dubrov1917
27 мая 2017 {192}
Древность малороссийского языка. Михаил Красуский. 1880 (Стародавність української мови) Михайло Красуський. Наукова розвідка. Одеса 1880 р.
Труд опубликован в 1880 мизерным тиражом. Он не остался не замеченным специалистами, однако массовый образованный читатель до сих пор не знает о его уникальном результате. Брошюра «Древности малороссийского языка» Михаила Красуского / о ее существовании поведал составителю еще во время работы IX Международного съезда славистов покойный А. Знойко / была обнаружена в конволюте … без названия. Здесь помог С. Плачинда. Впоследствии была ссылка на достаточно оперативную рецензию в ...
22 янв 2017 {360}
Книги з історії української мови
Береза І.Ю., Руссова В.М. Історія української літератури (Давня література). 2011 (rtf) М.М.Пещак. Пам’ятки української мови Грамоти XIV століття. 1974 (pdf) Чапленко В. Історія нової української літературної мови (XVII ст. - 1933 р.). - 2012 (djvu, pdf) Кульбакин С. М. Украинский язык. Краткий очерк фонетики и морфологии, 1919 (pdf) Левицький М. Українська граматика для самонавчання. 1923 (pdf) М. Красуский Древность малороссийского языка. 1880 (pdf) Масенко Л.Т. У ...
03 янв 2017 {1279}
Памво Беринда. «Лексикон словенороський» [1627][1653]
Лексiконъ славенорωсскїй и именъ тлъкованїєОдна з найвизначніших пам’яток лексикографії 17 століття, перша велика праця, що тлумачить малозрозумілі церковнослов’янські слова та порівнює їх із розмовною руською лексикою. Праця Памво Беринди то є важливе джерело вивчення словникового складу української мови XVII століття, а також цінним посібником при читанні українських, російських та білоруських пам’яток, написаних церковнослов’янською мовою.Автор, на стор. 14, нази ...
19 ноя 2016 {2172}
1596, Л. Зизаній, Лексис, Сирѣчь реченїя, Въкратъцѣ събранъны и из словенскаго языка на простый рускій діалектъ истолъкованы
«Грамматіка словенска» (надр. 1596 у Вільні). «Лексис…» Зизанія — перший український друкований словник для шкільного навчання. Його реєстр організований за диференційним принципом (тобто подаються тільки ті церковнослов’янські слова, що відмінні від українських формою чи значенням), налічує 1061 вокабулу. Зизаній перший в історії українського й східнослов’янського мовознавства розробив та застосував більшість основних лексикографічних ...
19 ноя 2016 {575}

   Історія
Виссарион Белинский. Слово о полку Игореве
Русские народные сказки. Часть 1. Статья III. с. 332-333. Древнейший памятник русской народной поэзии в эпическом роде есть, без сомнения, «Слово о полку Игореве». Хоть известно несколько сказок,в которых упоминается о великом князе Владимире Красном солнышке, о его знаменитых богатырях — Добрыне, Илье Муромце, Алёше Поповиче и пр., но эти сказки явно сложены в гораздо позднейшее время, после татарского владычества: в них нет ни малейшего признака язычества, которое, каково ...
15 июл 2019 {65}
Украина и украинцы в текстах Александра Пушкина. Евгений Гороховский
«Украиной, или Малороссией, называют обширное пространство, соединенное с колоссом Россией и состоящее из губерний Черниговской, Киевской, Харьковской и Подольской. Климат там мягок, земля плодородна; страна в своей западной части покрыта лесом. На юге тянутся огромные равнины, пересекаемые широкими реками, где путешественник не встретит ни лесов, ни холмов. Славяне с незапамятных времен населяли эту обширную область; города Киев, Чернигов и Любеч не менее древни, чем Новгород Великий ...
01 мая 2019 {89}
Перші згадки терміну Україна: історіографічний аспект
Одеський національний політехнічний університет Кафедра історії та етнографії України Перші згадки терміну Україна: історіографічний аспект А.І. Федорова, к.і.н., доцент Одеса, Україна Анотація 18 квітня 2017 р. виповнюється 830 років з дня першої згадки терміну «Україна» у Київському літописі. Слово вживається відносно скорботи України щодо передчасної смерті у 1187 р. переяславського князя Володимира Глібовича, що успішно боронив укр ...
02 мар 2019 {233}
Черноморцы представляли сплошную массу малорусскаго племени
Черноморцы представляли сплошную массу малорусскаго племени. Старые запорожцы, составившіе за Бугомъ ядро будущаго войска, были исключительно малороссы. Послѣдующія затѣмъ переселенія въ войско также производились изъ малорусскихъ мѣстностей ‒ преимущественно изъ Полтавской и Черниговской губерній. Примѣсь постороннихъ національностей въ войскѣ была поэтому крайне незначительна. Сохранились прямыя документальныя указанія на то, что были единичные случаи поступ ...
16 апр 2018 {239}
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ КУБАНИ: ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
В статье рассматриваются особенности формирования и развития национального состава населения Кубани в XVIII–XXI вв., а также рассчитан прогноз численности наиболее многочисленных национальностей Краснодарского края с использованием методов статистического моделирования. Ключевые слова: национальный состав, статистическое моделирование, демография, демографический прогноз, Кубань. NATIONAL STRUCTURE OF KUBAN POPULATION: HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT, DEMOGRAPHIC OUTLOOK ...
16 апр 2018 {257}
В. И. Вернадский. Украинский вопрос и русское общество (1915)
Украинский вопрос есть вопрос старый, - он ровесник появлению украинского этнографического элемента в составе Московского государства, В разное время вопрос этот принимал разные формы. Сущность украинского вопроса заключается в том, что украинская (малорусская) народность выработалась в определенно очерченную этнографическую индивидуальность с национальным сознанием, благодаря которому старания близких и дальних родичей обратить ее в простой этнографический материал для усиления госпо ...
19 фев 2018 {130}
М. Тернавський ФОЛЬКЛОР ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ ЕТНІЧНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ КУБАНСЬКИХ КОЗАКІВ
Доволі часто під терміном "кубанські козаки" (кубанские казаки) українці вбачають лише своє кровно і мовно рідне суспільство, згадуючи, що саме на Кубань переселилися запорожці наприкінці вісімнадцятого століття, росіяни ж розуміють під цією назвою теж етнічних російських козаків, близьких до донських, і згадують те, що вони добре захищали Російську імперію і її самодержця. І ті й ті мають свою логіку, однак не усвідомлюють, що кубанські козаки не є представники одного етносу. У нарисі "Запо ...
25 янв 2018 {135}
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УКРАИНИЗАЦИИ
За пределами Советской Украины К НАЧАЛУ 1920-х гг. вне границ Украинской ССР оказались достаточно обширные территории, населенные украинцами. Они входили в состав трех государств – Польши, Чехословакии и Румынии. Украинцы в Польше проживали на территории Восточной Галиции и Западной Волыни. Массив украинских земель межвоенной Польши достигал 130 тыс. кв. км, там проживало 10 млн. украинцев (около 30% населения Польши)1. Румыния оккупировала Буковину и часть Бессарабии. По официальн ...
30 июн 2017 {380}
СУДЬБЫ УКРАИНИЗАЦИИ
Заключение СУДЬБЫ УКРАИНИЗАЦИИ В ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ различных наций существуют особые периоды, определяющие их дальнейшее развитие. Без сомнения, таким периодом для украинцев стала большевистская практика национального строительства, выразившаяся в политике украинизации 1920–1930-х гг. Коренизация была логичным воплощением взглядов большевиков на национальный вопрос в бывшей Российской империи. Лозунг самоопределения наций, обусловленный во многом чисто тактическими целями, по ...
30 июн 2017 {207}
ВИТЯГ З РЕЗОЛЮЦІЇ ВЦРПС НА ДОПОВІДЬ ВУРПС ПРО МОВНІ АСПЕКТИ ПРОФСПІЛКОВОЇ РОБОТИ
№ 82 ВИТЯГ З РЕЗОЛЮЦІЇ ВЦРПС НА ДОПОВІДЬ ВУРПС ПРО МОВНІ АСПЕКТИ ПРОФСПІЛКОВОЇ РОБОТИ 12 червня 1926 р. В области нацработы Констатируя известные достижения в украинизации союзных аппа­ратов, особенно низовых, а также в постановке всей союзной работы, в частности массовой, главным образом, в союзах, связанных с селом, необходимо в дальнейшем: а) проводить письменное и личное инструктирование со стороны всех выщестоящих союзных организаций (ВУСПС, ЦП, ОПБ и др.) своих ниже ...
30 июн 2017 {203}
Наступление на украинизаторов. Cвертывание украинизации
Обозначившаяся тенденция свертывания украинизации требовала официального закрепления. 18 ноября 1933 г. был созван объединенный пленум ЦК и ЦКК КП(б)У, рассмотревший, помимо итогов прошедшего сельскохозяйственного года, итоги и ближайшие задачи проведения национальной политики на Украине. Подводя идеологическую базу под разворачивающуюся борьбу с «националистической угрозой», украинское партийное руководство особо подчеркивало значение внешнеполитического фактора. По их мнению, о ...
30 июн 2017 {243}
Е. Ю. Басаргина. А. А. Шахматов и академические комиссии по вопросам печати
В начале бурного 1905 г. под влиянием тяжких неудач Русско-японской войны и вызванного этими неудачами общественного брожения 1 , под впечатлением массовых народных выступлений в январе 1905 г. власть пошла на первые половинчатые уступки ради спасения «основных начал». Эта двойственность нашла отражение во всех важнейших актах того времени. 12 декабря 1904 г. вышел высочайший указ о «предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка»2 . Пункт 8 указа ...
30 июн 2017 {236}
ДОПОВІДЬ ГОЛОВИ РАДНАРКОМУ УСРР В.Я. ЧУБАРЯ НА ПЛЕНУМІ ЦК КП(б)У ПРО УКРАЇНІЗАЦІЮ
№ 66 ДОПОВІДЬ ГОЛОВИ РАДНАРКОМУ УСРР В.Я. ЧУБАРЯ НА ПЛЕНУМІ ЦК КП(б)У ПРО УКРАЇНІЗАЦІЮ 43 6–8 жовтня 1924 р. По вопросу об украинизации я имею в виду остановиться только на важнейших моментах, не приводя отчетных данных, ибо их очень мало, да и те, которые имеются, выявляют лишь тенденции, а не дают исчерпывающего ответа на вопрос. У нас вся практическая работа по украинизации должна быть разбита на 3 части. Первая – это внедрение украинского языка в обиходе, в школе, в у ...
30 июн 2017 {256}
КОРЕНИЗАЦИЯ НАСТУПАЕТ: ОБРАЗОВАНИЕ СССР, XII СЪЕЗД РКП(б) И СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ
Автономия, федерализм и национал-коммунизм ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ Гражданской войны встал вопрос об оформлении отношений РСФСР с образовавшимися советскими республиками. Как известно, в 1920–1921 гг. были заключены двусторонние договоры с Азербайджаном, Украиной, Белоруссией, Дальневосточной, Хорезмской и Бухарской республиками. В 1922 г. была образована Закавказская Федерация (Грузия, Армения, Азербайджан), также заключившая союз с РСФСР. Договоры предусматривали оборонительный и хозяйственн ...
29 июн 2017 {480}
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВСЕРОСІЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРО СТАН УКРАЇНІЗАЦІЇ В ЦЕНТРАЛЬНОЧОРНОЗЕМНІЙ ОБЛАСТІ РСФРР *
№101 23 вересня 1929 р. Слушали: Проект постановления Президиума ВЦИК по докладу облисполкома Центральночерноземной обл. о состоянии работ по украинизации Центральночерноземной обл. Постановили: Утвердить следующее постановление. Заслушав доклад облисполкома Центрально-черноземной области о проведении мероприятий по украинизации местных советских органов и учреждений, обслуживающих украинское население Центральночерноземной обл., Президиум ВЦИК констатирует, что разработанный пре ...
29 июн 2017 {215}
ПОСТАНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРИ РЕВВІЙСЬКРАДІ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ ПРО ПЛАН КОМПЛЕКТУВАННЯ ЧАСТИН УВО УКРАЇНЦЯМИ І НАЦІОНАЛЬНИМИ МЕНШИНАМИ
№ 83 12 червня 1926 р. 1. Подтвердить, что в основу комплектования частей УВО украинцами должен быть положен принцип не национального происхождения, а владения языком. 2. Считать необходимым кадры и переменный состав тердивизий укомплектовать украинцами. Учитывая опыт прошлого комплектования кадров тердивизий рабочим составам – принять меры к обеспечению кадров тердивизий рабочими-украинцами, направляя их в первую очередь в украинизуемые дивизии. 3. Подтвердить, что при ...
29 июн 2017 {201}
ДОВІДКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОДІЛЬЧОГО ВІДДІЛ. ЦК КП(б)У ПРО ХІД УКРАЇНІЗАЦІЇ В ПАРТІЇ, КОМСОМОЛІ І ДИТЯЧОМУ РУСІ
№ 76 Лютий – березень 1926 р. Являясь руководящим, направляющим центром в деле украинизации, партия, в то же самое время, в своей массе сильно отстает от других учреждений. В составе партии украинцы составляли меньшинство. Украинским языком члены партии овладевали в меньшей степени, чем беспартийные в советском аппарате, изучение языка происходит медленно и при проверках знания его коммунисты в учреждениях оказываются на низшем уровне. Нарекания на неудовлетворительный ход ...
29 июн 2017 {155}
ДОПОВІДЬ ВУЦВКу ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ НАЦМЕНШИН В УСРР
№ 75 Січень 1926 р. Началом интенсивной работы по проведению украинским прави­тельством основ национальной политики следует считать август 1923 г. – момент издания декрета ВУЦИКа и Совнаркома «О мерах обеспечения равноправия языков и о содействии развитию украинского языка». Проведение украинизации государственного аппарата и усиление мер, направленных на развитие украинской культуры должно было со­четаться с самого начала с системой мер по поднятию правовог ...
29 июн 2017 {224}
З ОГЛЯДУ ІНФОРМАЦІЙНО-СТАТИСТИЧНОГО ВІДДІЛУ ЦК КП(б)У ПРО ПРОВЕДЕННЯ УКРАЇНІЗАЦІЇ В ПЕРІОД З VIII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПО IX З’ЇЗД КП(б)У
Січень 1926 р. I. Положение украинизации к моменту VIII Всеукраинской партконференции Национальный вопрос в части украинизации начинает будироваться ЦК КП(б)У еще с 1923 года. 23 мая 1923 г. состоялось постановление Комиссии ЦК КП(б)У по национальному вопросу, которое затем было утверждено (с поправками) Политбюро. Это постановление сводится к тому, что украинский язык рядом практических мероприятий, разработанных на основе фактического равенства наций, должен быть поставлен в не ...
29 июн 2017 {206}
ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР ПРО МОВУ ЗНОСИН ОРГАНІВ ВЛАДИ І ДІЛОВОДСТВА В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ, УТВОРЕНИХ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ
Листопад 1925 р. Розвиваючи постанову ВУЦВК і РНК УСРР від 1 серпня 1923 р. «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови» і від 30 квітня 1925 р. «Про заходи термінового переведення повної українізації радянського апарату», – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів УСРР постановили затвердити нижченаведену тимчасову інструкцію про мову зносин органів влади і діловодства в адміністративно-т ...
29 июн 2017 {232}
ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ СЕКЦІЇ КУЛЬТУРИ i ОСВІТИ НК PCІ УСРР ПРО ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ УКРАЇНІЗАЦІЇ
Не пізніше листопада 1925 р. 1. Как общее явление констатируется, что со стороны технического персонала и рядовых работников советских учреждений было проявлено вполне положительное отношение к украинизации, относились к делу вполне серьезно, охотно проходили курсы. 2. Успешности украинизации прежде всего и главным образом мешали безразличное и недостаточно серьезное отношение к делу со стороны ответственных работников и спецов. 3. В общем отмечается незначительное число знающих укра ...
29 июн 2017 {201}
Бобіна О.В., Історіографія історії України Змога ознайомитись з основними аспектами теми та перевірити свої знання за допомогою тестових завдань. Призначений для студентів всіх спеціальностей, різних форм навчання.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова Миколаївський гуманітарний інститут О.В. Бобіна ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Рекомендовано Методичною радою УДМТУ як навчальний посібник Миколаїв 2002 УДК 94(477) ББК 63.3(2Ук) Рекомендовано Методичною радою УДМТУ як навчальний посібник Рецензент старший викладач П.П. Соболь. Бобіна О.В. Б ...
13 окт 2014 {20165}