this-all.io.ua

 

   Етнологія
Етногенез українців: критерії появи етносу.
Етногенез українців: критерії появи етносу Василь Балушок(Київ) Приступаючи до вивчення етногенезу будь-якого народу, а в нашому випадку – українців, слід визначити чіткі критерії, які дають можливість встановити хоча б приблизно час появи етносу та етапи його становлення. Що ж до праць сучасних авторів, присвячених етногенезу українців, як, до речі, й інших східнослов’янських етносів, мусимо відзначити недостатню ефективність застосовуваних у більшості з них критеріїв. На наш ...
03 ноя 2015 {896 просмотров}

   Мова
Дубровський В. Московсько-українська фразеологія. Київ, 1917 Дубровський В. Московсько-українська фразеологія. Практичний підручник до вивчення Української мови. Київ, 1917
https://archive.org/details/dubrov1917
27 мая 2017 {7 просмотров}
Древность малороссийского языка. Михаил Красуский. 1880 (Стародавність української мови) Михайло Красуський. Наукова розвідка. Одеса 1880 р.
Труд опубликован в 1880 мизерным тиражом. Он не остался не замеченным специалистами, однако массовый образованный читатель до сих пор не знает о его уникальном результате. Брошюра «Древности малороссийского языка» Михаила Красуского / о ее существовании поведал составителю еще во время работы IX Международного съезда славистов покойный А. Знойко / была обнаружена в конволюте … без названия. Здесь помог С. Плачинда. Впоследствии была ссылка на достаточно оперативную рецензию в ...
22 янв 2017 {33 просмотра}
Книги з історії української мови
Береза І.Ю., Руссова В.М. Історія української літератури (Давня література). 2011 (pdf) М.М.Пещак. Пам’ятки української мови Грамоти XIV століття. 1974 (pdf) Чапленко В. Історія нової української літературної мови (XVII ст. - 1933 р.). - 2012 (djvu, pdf) Кульбакин С. М. Украинский язык. Краткий очерк фонетики и морфологии, 1919 (pdf) Левицький М. Українська граматика для самонавчання. 1923 (pdf) М. Красуский Древность малороссийского языка. 1880 (pdf) Масенко Л.Т. У ...
03 янв 2017 {242}
Памво Беринда. «Лексикон словенороський» [1627][1653]
Лексiконъ славенорωсскїй и именъ тлъкованїєОдна з найвизначніших пам’яток лексикографії 17 століття, перша велика праця, що тлумачить малозрозумілі церковнослов’янські слова та порівнює їх із розмовною руською лексикою. Праця Памво Беринди то є важливе джерело вивчення словникового складу української мови XVII століття, а також цінним посібником при читанні українських, російських та білоруських пам’яток, написаних церковнослов’янською мовою.Автор, на стор. 14, нази ...
19 ноя 2016 {563}
1596, Л. Зизаній, Лексис, Сирѣчь реченїя, Въкратъцѣ събранъны и из словенскаго языка на простый рускій діалектъ истолъкованы
«Грамматіка словенска» (надр. 1596 у Вільні). «Лексис…» Зизанія — перший український друкований словник для шкільного навчання. Його реєстр організований за диференційним принципом (тобто подаються тільки ті церковнослов’янські слова, що відмінні від українських формою чи значенням), налічує 1061 вокабулу. Зизаній перший в історії українського й східнослов’янського мовознавства розробив та застосував більшість основних лексикографічних ...
19 ноя 2016 {147}

   Історія
Бобіна О.В., Історіографія історії України Змога ознайомитись з основними аспектами теми та перевірити свої знання за допомогою тестових завдань. Призначений для студентів всіх спеціальностей, різних форм навчання.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова Миколаївський гуманітарний інститут О.В. Бобіна ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Рекомендовано Методичною радою УДМТУ як навчальний посібник Миколаїв 2002 УДК 94(477) ББК 63.3(2Ук) Рекомендовано Методичною радою УДМТУ як навчальний посібник Рецензент старший викладач П.П. Соболь. Бобіна О.В. Б ...
13 окт 2014 {10643}